: 55804
کارشناس : رزم آرا 09027035581
: 180 متر
: 100 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 3,500,000 تومان
: 20,000,000 تومان

: