: 55803
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,000 متر
: 700 متر
: 50 متر
: 6 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 70,000,000,000 تومان

:

محوطه بزرگ دارد-نگهبان دارد- ملک دارای 2 سند 2دانگ و 4 دانگ میباشد