: 55799
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,000 متر
: 2,500 متر
: 300 متر
: 8 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 240
: دارد
: 22,500,000,000 تومان

:

اب شهرک و چاه مجزا -- گاز 2دپوندی -- دور تا دور سالن باغچه -- ازمایشگاه -- سرد خانه -- انبار -- سرویس بهداشتی --