: 55797
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 240 متر
: 0 متر
: 15 متر
: 0 متر
: آسفالت
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 1,320,000,000 تومان

: