: 55796
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 35 متر
: 35 متر
: 0 متر
: 3 متر
: موزاییک
: موزاییک
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: ندارد
: 5,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

4متر بر دارد 35متر زیرزمین دارد