: 55795
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 800 متر
: 270 متر
: 60 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 9,500,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

تخلیه 1400/02/20 24متر نگهبانی-گاز g10