: 55794
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,250 متر
: 1,400 متر
: 0 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: طاق ضربی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 81,250,000,000 تومان

:

ملک به صورت ساخت قدیمی بوده و قبلا انبار استفاده میشده-