: 55788
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 250 متر
: 20 متر
: 7 متر
: سایر
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 4,500,000 تومان
: 25,000,000 تومان

: