: 49374
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 950 متر
: 470 متر
: 50 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 250
: ندارد
: 13,700,000,000 تومان

: