: 43123
کارشناس : محمد رسولی 09126212230
: 2,000 متر
: 200 متر
: 120 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 0 تومان

:

150متر دیگر بااجاره متری 15000000تومان موجود است